Reviderad reproduktionskapacitet på bordet

DSC_8951.jpg

Flera av våra östersjölaxälvar har börjat närma sig, eller har i vissa fall uppnått en produktion som motsvarar 100 procent av de produktionsmål som gällt fram till idag. Detta trots att stora reproduktionsområden i avrinningsområdena ännu inte är besatta av lekande lax. Det betyder alltså att många laxälvars reproduktionspotential har underskattas, i vissa fall rätt rejält.

- Mycket har hänt i våra älvar de senaste decennierna, säger Thomas Johansson, ordförande för Östersjölaxälvar i Samverkan. Vi har återställt vattendrag och tillgängliggjort stora uppväxtområden, dessutom har teknik för hur vi karterar ett vattendrag förbättrats avsevärt. Allt sammantaget innebär det att vi har börjat inse att våra älvars reproduktionskapacitet är kraftigt underskattad. 

Många produktionsberäkningar som ligger till grund för laxförvaltningen idag bygger på 30 år gamla bedömningar.
- I flertalet av dessa beräkningar saknas stora delar av älvars produktionsområden, då de inte alls är medräknade.

Gör det så mycket, kanske någon undrar? Jo, problemet uppstår då man anser att ett produktionsmål, som är antaget på felaktiga data, är uppnått och man därefter börjar beskatta ett bestånd i tron om att älven går för fullt – när den i själva verket bara går på halvfart.

Och frågan är nu på bordet. Med anledning av en översyn av reproduktionsmålen ska Östersjölaxälvar i Samverkan delta som observatör på ett möte med ICES (International Council for the Exploration of the Sea) 22-24 november, i Köpenhamn. Mötet ska behandla utvärdering av data och behovet av ny data i östersjölaxälvarna.
- Det är helt enkelt hög tid att se över de tidigare beräkningarna av den maximala produktionen i våra älvar.

Kontakt
Thomas Johansson
thomas.johansson@ostersjolaxalvar.se