Laxförvaltning för framtiden

Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas

Havs- och vattenmyndigheten har, efter samråd med Statens Jordbruksverk, tagit fram förslag på hur förvaltningen av lax och öring i svenska vatten bör utvecklas och utformas. En delrapport har tidigare lämnats till Regeringskansliet (Näringsdepartementet)och en slutrapport är nu färdig och inlämnad. Läs rapporten på nedanstående länk.

Läs mer