Överklagan av fisketillstånd

DSC_8952.jpg

Överklagan av Länsstyrelsen i Västerbottens beslut om tillstånd att fiska med rörliga redskap innanför restriktionsgräns två inom Sävaråns fredningsområde under tiden 2015-08-15 till 2015-10-15.

Med anledning av Havs- och Vattenmyndighetens fortsatt målmedvetna och ambitiösa arbete för att rädda och bygga upp landets vilda lax- och öringbestånd så vill Östersjölaxälvar i Samverkan överklaga Länsstyrelsen i Västerbottens beslut om tillstånd till fiske i Sävaråns mynningsområde som kan påverka förutsättningarna negativt till att nå beståndsmålen i Sävarån. 
Överklagan och beviljad dispens finns att läsa på nedanstående länk.

Läs överklagan samt beviljad dispsens >>