JAG HETER THOMAS 

Jag är ordförande i Östersjölaxälvar i Samverkan. Vi är en stark kraft som unisont arbetar för en enda sak – att förvaltningen av Östersjöns vilda laxar och havsöringar ska ske långsiktigt och hållbart, ur ett beståndsanpassat perspektiv. Jag berättar gärna mer...

VÅRA MÅL

Östersjölaxälvar i Samverkan verkar i huvuddelen av landets laxälvar. De flesta finns Norr- och Västerbotten och sträcker sig från Muonio i norr till Mörrum i söder. Här hittar du fem mål vi har satt upp för vårt arbete med att främja våra vilda lax- och havsöringsbestånd. 

DSC_3368.jpg

VÅRA LAXÄLVAR

Muonioälven Lainioälven Kalixälven
Råneälven Piteälven Åbyälven Byskeälven Kågeälven Bureälven Rickleån Sävarån Vindelälven Hörnån Öreälven
Ångermanälven Ljungan Moälven
Testeboån Emån och Mörrumsån.
Här hittar du våra laxälvar. 


VÅRT NYHETSFLÖDEORGANISATIONEN I KORTHET

  • Arbetar för livskraftiga lax- och havsvandrande öringsstammar i älvar som mynnar i Östersjön. 
  • Organiserar förvaltningsorganisationer, fiskevårdsområden, samfällighetsföreningar och ekonomiska föreningar i 20 laxälvar i Sverige, varav 14 vildlaxälvar.
  • Ansluta förvaltningsorganisationer företräder i sin tur fler än 12 000 fiskerättsägare.
  • Arbetar aktivt på lokal, regional, nationell och internationell politisk nivå för en hållbar och långsiktig lax- och havsöringsförvaltning.
  • Argumenterar, kommenterar och påverkar utifrån vederhäftig forskning.
  • Är remissinstans åt Havs- och Vattenmyndigheten samt Jordbruksverket i frågor som rör havsvandrande öring och Östersjölax.
  • Ser laxen som en katalysator för landsbygdsutveckling - både längs älvdalarna och våra kuster - och arbetar nära turismnäringen.
  • Ett medlemskap i Östersjölaxälvar i Samverkan kostar 100 kronor per kalenderår. Det kan vem som helst lösa. 
DSC_3715.jpg

Vill du veta mer om vårt arbete eller vår organisation?  Utmärkt, då kontaktar du helt enkelt oss. Vi ser fram emot ditt samtal eller ditt mejl.  

Bli medlem du också. Det kostar 100 kronor per år och ditt bidrag går oavkortat till Östersjöns laxar och havsvandrande öringar.  

Östersjölaxälvar i Samverkan är en del i det världsomspännande nätverket Waterkeeper Allience - där heter vi Swedish Baltic Rivers Waterkeeper.