SÅ BEDRIVER DU CATCH AND RELEASE

För att den positiva utvecklingen ska hålla i sig och för att vi ska få ännu livskraftigare fiskbestånd är det viktigt att vi sportfiskare väljer att sätta tillbaka huvuddelen av den fisk som vi fångar. Här hittar du steg för steg hur du praktiserar catch and release på ett sätt som maximerar fiskens överlevnad.

STEG-FÖR-STEG

1. Underdimensionera inte din utrustning. Använd anpassade grejer så du kan drilla fisken hårt och under så kort tid som möjligt för att undvika onödigt höga mjölksyrenivåer.

2. Använd gärna en stor och knutfri håv när du landar fisken. Undvik att stranda fisken.

3. Se till att alltid ha våta händer när du tar i en fisk. Torra händer skadar fisken slemskikt och kan orsaka fisken allvarliga infektioner.

4. Använd alltid tång eller peang när du krokar av fisken.

5. Undvik att lyfta fisken upp ur vattnet.

6. Vill du ta en bild på fisken?  Lyft fisken snabbt, just över vattenytan, ta en eller två snabba bilder och sänk sedan ner fisken under vattnet igen.

7. Håll fisken i stjärtspolen och långt fram under bröstfenorna. Då får du ett bra grepp och fiskens inre organ utsätts för minimal påfrestning. Lyft aldrig en fisk i stjärtspolen, hängandes med huvudet neråt. Risken finns att fiskens ryggrad kan skadas.

8. När du sätter tillbaka fisken, håll fisken mot strömriktningen så syrerikt vatten får strömma genom fiskens gälar. Stöd fisken så länge som det krävs för att fisken ska kunna hålla balansen och själv kan simma iväg.

9. Avstå fiske när det är varmare än 18 grader i vattnet. En hög vattentemperatur försvårar för fisken att återhämta sig och ökar dödligheten avsevärt.


Följer du dessa riktlinjer bidrar du till att sportfisket i ännu större utsträckning blir en medverkande kraft till livskraftigare lax- och öringsbestånd i våra vilda östersjölaxälvar.  

DSC_0763.jpg

VÅRA MÅL

Östersjölaxälvar i Samverkan verkar i huvuddelen av landets laxälvar. De flesta finns Norr- och Västerbotten och sträcker sig från Muonio i norr till Mörrum i söder. Här hittar du fem mål vi har satt upp för vårt arbete med att främja våra vilda lax- och havsöringsbestånd. 

DSC_0780.jpg

VÅR STORY

Jag är ordförande i Östersjölaxälvar i Samverkan. Vi är en stark kraft som unisont arbetar för en enda sak – att förvaltningen av Östersjöns vilda laxar och havsöringar ska ske långsiktigt och hållbart, ur ett beståndsanpassat perspektiv. Jag berättar gärna mer...