Vad händer i Råneälven?

Vad händer i Råneälven?

Råneälven är Sveriges längsta skogsälv och har en rik tillgång på fisk under hela sin sträckning. Älven är mest känd för att Gunnar Westrin har skrivit om den i många artiklar om hur den räddades från utbyggnad av vattenkraft. Under de senaste åren har också laxfiskarna hittat till älven och även om lekbeståndet varierar mellan åren finns goda chanser till ett hugg. Älven har en utmärkt förvaltning genom Degerselsbygdens samfällighet.

Vad händer i Piteälven?

Vad händer i Piteälven?

Den fantastiska Piteälven är en av våra fyra nationalälvar och har alldeles utmärkt fiske från kust till fjäll. Älven är mest känd för sitt fina harrfiske men under senaste åren börjar allt fler upptäcka lax- och öringfisket. Dessvärre, nationalälv till trots, finns Sikfors kraftstation i älven vilken inverkar negativt på fiskvandringen i älven.

Vad händer i Kågeälven?

Vad händer i Kågeälven?

Idag har vi kommit till lilla Kågeälven strax norr om Skellefteå. Ån är hemmavattnet till vår ordförande Thomas Johansson och det var också på grund av de tidigare usla förhållandena som skapade Tomas engagemang i fiskevården. Idag är Kågeälven, tack vare ett idogt arbete, en riktigt fin fiskeälv. Den är känd för sitt fina försommarfiske efter havsöring men det kan också fångas en och en annan lax.

Vad händer i Bureälven?

Vad händer i Bureälven?

Bureälven ligger strax söder om Skellefteå och klassas idag inte som en vildlaxälv. Föreningen jobbar däremot stenhårt tillsammans med Skellefteå kommun att stärka bestånden av både lax och öring i bland annat olika återställningsprojekt. Föreningen är också progressiv i sin förvaltning vilket bör öka chansen att etablera starka bestånd. Dessvärre regleras älven på ett usel sätt och vi håller tummarna för att kraftbolaget satsar på miljön i framtiden.

Vad händer i Rickleån?

Vad händer i Rickleån?

Rickleån är en väldigt vacker å med unik karaktär. Det är bara två större vattendrag, Emån och Rickleån, i hela Sverige som har en så kallad seapool, alltså en fors som rinner rakt ut i havet. Rickleån är också unik genom att ån nedersta delar nedströms Robertsfors aldrig har blivit flottledsrensade. De goda sakerna i all ära, ån lider dock av kraftig negativ påverkan av vattenkraft. Glädjande nog kan det vara saker på gång som kan leda till bättre fiskvandring och miljöer i ån.

Vad händer i Ume-/Vindelälven?

Vad händer i Ume-/Vindelälven?

Vindelälven är vår sydligaste nationalälv och är vida känd för sitt fina fiske från kust till fjäll. Inte minst områden som Sorsele och Ammarnäs ringer fint i en fiskares öra. Ungefär fyra mil från kusten sammanflödar Vindelälven med Umeälven. I själva Umeälvens finns Stornorrfors vattenkraftverk som stör fiskvandringen och det har under ca tio år arbetats för att förbättra passagemöjligheterna för fisken. Nedre Umeälven kan också stundtals erbjuda riktigt bra fiske efter framförallt öring.

Vad händer i Öreälven?

Vad händer i Öreälven?

Vi rör oss ytterligare norrut och hamnar idag i Öreälven i Västerbottens län. Älven har haft en mycket positiv utveckling av lax de senaste åren men har också haft en del bekymmer som fiskevårdsområdet har fått brottats med. Älven är definitivt värt att hålla ett öga på i framtiden som vildlaxälv.

Vad händer i Mörrumsån?

Vad händer i Mörrumsån?

De senaste åren har laxuppgången varit över förväntan. Vi har med tanke på lovande rapporter från fiskare i havet all anledning att tro att även årets uppgång ska bli fin. Det som eventuellt kan påverka åt andra hållet är det låga vattenflödet, men när temperaturen nu stiger lite i vattnet har vi dock fortsatt gott hopp om att större fångster är på gång.

Vad händer i Moälven?

Vad händer i Moälven?

Nu är det dags för en uppdatering från Moälven i Västernorrlands län. Örnsköldsviks kommun och fiskerättsägarna har idogt arbetat med älven under många år. Det har jobbats med återställningar och det har bland annat byggts en fiskväg i Sågfallet i Utterån. Älven är ännu inte klassad som en vildlaxälv men förhoppningen är att statusen snart ska klassas upp. Vi håller tummarna för detta från ÖIS.