Vad händer i Ume-/Vindelälven?

Vad händer i Ume-/Vindelälven?

Vindelälven är vår sydligaste nationalälv och är vida känd för sitt fina fiske från kust till fjäll. Inte minst områden som Sorsele och Ammarnäs ringer fint i en fiskares öra. Ungefär fyra mil från kusten sammanflödar Vindelälven med Umeälven. I själva Umeälvens finns Stornorrfors vattenkraftverk som stör fiskvandringen och det har under ca tio år arbetats för att förbättra passagemöjligheterna för fisken. Nedre Umeälven kan också stundtals erbjuda riktigt bra fiske efter framförallt öring.

Vad händer i Öreälven?

Vad händer i Öreälven?

Vi rör oss ytterligare norrut och hamnar idag i Öreälven i Västerbottens län. Älven har haft en mycket positiv utveckling av lax de senaste åren men har också haft en del bekymmer som fiskevårdsområdet har fått brottats med. Älven är definitivt värt att hålla ett öga på i framtiden som vildlaxälv.

Vad händer i Mörrumsån?

Vad händer i Mörrumsån?

De senaste åren har laxuppgången varit över förväntan. Vi har med tanke på lovande rapporter från fiskare i havet all anledning att tro att även årets uppgång ska bli fin. Det som eventuellt kan påverka åt andra hållet är det låga vattenflödet, men när temperaturen nu stiger lite i vattnet har vi dock fortsatt gott hopp om att större fångster är på gång.

Vad händer i Moälven?

Vad händer i Moälven?

Nu är det dags för en uppdatering från Moälven i Västernorrlands län. Örnsköldsviks kommun och fiskerättsägarna har idogt arbetat med älven under många år. Det har jobbats med återställningar och det har bland annat byggts en fiskväg i Sågfallet i Utterån. Älven är ännu inte klassad som en vildlaxälv men förhoppningen är att statusen snart ska klassas upp. Vi håller tummarna för detta från ÖIS.

Tack för den här gången Byske

Tack för den här gången Byske

De senaste åren har utvecklingen av lax i Norr- och Västerbottensälvarna varit mycket positiv. Flera gamla rekord i både uppvandring och yngeltätheter har farit all världens väg. Det är oerhört glädjande att våra laxälvar äntligen har börjat visa upp sina verkliga potentialer. Vi i Östersjölaxälvar i Samverkan tror dock att ännu är inte taket, nått utan vi tror och hoppas att bestånden kan fortsätta att växa. 

Fiskeåtgärder gynnar näringslivet

Fiskeåtgärder gynnar näringslivet

Länsstyrelsen har genomfört en pilotstudie som visar hur fiskeförbättrande åtgärder bidrar till näringslivsutvecklingen i Norr- och Västerbotten. Studien har genomförts kring Torne älv, Kalixälven och Byskeälven. Älvarna har de senaste åren varit föremål för restaurering och fiskereglering, vilket resulterat i ökat fiskbestånd och bättre sportfiske.