Vad händer i Torneälven?

Vad händer i Torneälven?

Torneälven är älvarnas älv. Med sin medelvattenföring om ca 400 m3/s är det den största fritt forsande älven i landet. Själva huvudälven är mycket intressant ur laxfiskesynpunkt och älvens biflöden likaså. Här finns bland annat Lainio-, Tärendö- och Muonioälven, alla lika spännande att undersöka. Torneälven räknas idag som världens mest atalantlaxrika älv, det är nog så häftigt bara det.

Vad händer i Kalixälven?

Vad händer i Kalixälven?

Den majestätiska Kalixälven är, gudskelov, outbyggd och en av våra nationalälvar. Kalixälvslaxen är känd för sin stridbarhet och det kan man förstå eftersom den simmar långt upp i systemet och passerar bland annat Jockfall på färden. Nu har vi pratat med älvens starke man Ronny Landin och frågat hur han ser på säsongen.